Počet záznamů: 1

Obchodní korporace ve světle proměn: Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací

 1. 1.
  0354024 - USP-I 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Havel, Bohumil
  Obchodní korporace ve světle proměn: Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací.
  [Business Corporations in the Light of Metamorphoses: Variation on the Unresolved Theme of Business Corporation Management.]
  Praha: Auditorium, 2010. 196 s. ISBN 978-80-87284-11-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: private law * business corporation
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Kniha slovy autora obsahuje dvě pomyslné části, které se prolínají, avšak jsou v mnohém odlišné. První část, ta filosofičtější, se pokouší umístit korporační právo do širších souvislostí soukromého práva a jeho metodologie a ukázat tak, že odvětvové chápání soukromého práva je neživotné. Druhá část knihy je zaměřena praktičtěji a rozebírá vybrané otázky obchodní korporace a její správy jak ve světle doktríny, tak judikatury.

  In the author´s words, the book is composed of two imaginary parts which intermingle, however, they vary in many aspects. The first part, which is more philosophical, attempts to place Corporate Law into the broader context of Private Law and its methodology and thus to show that the comprehension of branches of Private Law is inanimate. The second part of the book is more practical and analyses selected issues of a business corporation and its management both in the light of the doctrine as well as jurisprudence.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193116
   
  Název recenzeStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  recenzia_pravny_obzor_Havel.pdf4862.1 KBVydavatelský postprintpovolen