Počet záznamů: 1

Zirkon z extrémně frakcionovaných peraluminických granitů západoevropských variscid

 1. 1.
  0354022 - GLU-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Breiter, Karel - Škoda, R.
  Zirkon z extrémně frakcionovaných peraluminických granitů západoevropských variscid.
  [Zircon from extremely fractionated West-European Variscan peraluminous granites.]
  Zprávy o geologických výzkumech. Roč. 2009, - (2010), s. 194-198 ISSN 0514-8057
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: zircon * granite * Beauvoir * Argemela * Podlesí
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2009/2009-53.pdf http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2009/2009-53.pdf

  Zirkony z extrémně frakcionovaných peraluminických granitových systémů bohatých fosforem a fluorem v Beauvoir (Francie) a Argemela (Portugalsko) byly analyzovány na mikrosondě a byly stanoveny obsahy W, P, As, Nb, Ta, Si, Ti, Zr, Hf, Th, U, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Dy, Er, Yb, Al, Sc, Bi, Mn, Fe, Ca, Pb, S a F. Výsledky byly porovnány se složením zirkonů z podobných granitů u Podlesí v Krušných horách. Zirkony z Beauvoir a Argemely jsou relatively obohaceny o Hf a často se blíží ideálnímu složení (Zr, Hf)SiO4. Zirkony z Podlesí ajsou naproti tomu obohaceny o P, Th, W, Nb, Ta, Y, Yb, Sc, Nb, Bi, Ca, Fe, Al a F a jsou silně metamiktní.

  Zircons from extremely evolved peraluminous rare-metal P, F-rich granites at Beauvoir (France) and Argemela (Portugal) were analyzed, using EMPA, for W, P, As, Nb, Ta, Si, Ti, Zr, Hf, Th, U, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Dy, Er, Yb, Al, Sc, Bi, Mn, Fe, Ca, Pb, S, and F, and compared with zircons from similar granites from Podlesí, Czech Republic. Zircons from Beauvoir and Argemela are relatively enriched in Hf and often near the ideal composition of (Zr, Hf)SiO4. Zircons from Podlesí are relatively enriched in P, Th, W, Nb, Ta, Y, Yb, Sc, Nb, Bi, Ca, Fe, Al, and F, and are more strongly metamictised.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193114