Počet záznamů: 1

Terestrické dřeviny a mikroorganismy v paleolakustrinních sedimentech Žichova-Lužice v Českém středohoří

 1. 1.
  0354005 - GLU-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Konzalová, Magda - Dašková, Jiřina
  Terestrické dřeviny a mikroorganismy v paleolakustrinních sedimentech Žichova-Lužice v Českém středohoří.
  [Records of the terrestrial woody plants and microorganisms in the paleolacustrine deposits of the Žichov-Lužice (České středohoří Mts., NW Bohemia).]
  Zprávy o geologických výzkumech. Roč. 2009, - (2010), s. 149-152 ISSN 0514-8057
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300130612
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Tertiary * Neovolcanic deposits * České středohoří Mts. * Žichov opals * palynomorphs
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2009/2009-38.pdf http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2009/2009-38.pdf

  V silicifikovaných diatomitech, známých také jako žichovské opály, byl popsán limnický ekosystém. Nálezy obsahovaly mikroskopické zbytky řas (Botryococcus braunii),spory a hyfy hub, ojedinělé nálezy jednobuněčných mikroorganismů, fekálních pelet a pylů z terestrických rostlin (Cercidiphyllum, Polypodium, Ericaceae, Ulmus, Alnus, Betula).

  In the silicified diatomites (known as the Žichow opals) the relicts of the limnic water ecosystem were recognized. It consists of the microalgal components (Botryococcus braunii), fungal spores and hyphae, single finds of unicellular microorganisms, fecal pellets and pollen drift of the terrestrial plants (identified taxa: Cercidiphyllum, Polypodium, Ericaceae, Ulmus, Alnus, Betula).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193100