Počet záznamů: 1

Paleoekologie cyprisového souvrství na základě rostlinných mikrofosilií z miocénu sokolovské pánve

 1. 1.
  0354002 - GLU-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Konzalová, Magda - Dašková, Jiřina
  Paleoekologie cyprisového souvrství na základě rostlinných mikrofosilií z miocénu sokolovské pánve.
  [The palaeoecology of the Cypris Formation based on the micropalaeobotany (Sokolov Basin, Miocene, Czech Republic).]
  Zprávy o geologických výzkumech. Roč. 2009, - (2010), s. 143-148 ISSN 0514-8057
  Grant CEP: GA ČR GA205/09/1162
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Neogene * Miocene * Sokolov Basin (Bohemia) * palynomorphs
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2009/2009-37.pdf http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2009/2009-37.pdf

  V práci jsou shrnuty výsledky studie organických mikrozbytků z cyprisového souvrství. Horní část studovaného profilu je reprezentována nálezy řas (Botryococcus), které byly v jedné asociaci s velkým množstvím bisakátních pylů čeledi Pinaceae, dále pak pylovými zrny čeledí Oleaceae, Salicaceae, Symplocos, Cornaceae, Araliaceae a palem. Ve spodní části vrtu byly zjištěny tyto taxony: Poaceae (Gramineae), Restionaceae a halofilní rostliny z čeledi Chenopodiaceae.

  Results of the studies of microscopic organic palynodebris from the Cypris Formation are presented here. The green colonial and oil forming microalgae of Botryococcus are the most characteristic microfossils in the studied sequence. They were associated with abundant coniferous pollen produced by Pinaceae. General pollen characterizing the middle and lower parts of the profile spectrum: Oleaceae, Salicaceae, Symplocos, Cornaceae, Araliaceae and Palmae. There were identified these taxa in the lower segment of the profile: Poaceae (Gramineae), Restionaceae and halophile pollen (Chenopodiaceae).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193097