Počet záznamů: 1

Kulovité železité konkrece v křídových pískovcích severních Čech: geneze a formy výskytu

 1. 1.
  0353991 - GLU-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Adamovič, Jiří - Rückl, P. - Langrová, Anna
  Kulovité železité konkrece v křídových pískovcích severních Čech: geneze a formy výskytu.
  [Spherical ferruginous concretions in Cretaceous sandstones of N Bohemia: genesis and forms of occurrence.]
  Zprávy o geologických výzkumech. Roč. 2009, - (2010), s. 12-16 ISSN 0514-8057
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300130806
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: hematite * goethite * concretions * Ostwald-Liesegang cycle * Bohemian Cretaceous Basin
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2009/2009-4.pdf http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2009/2009-4.pdf

  Kulovité železité konkrece nacházené v křídových pískovcích severních Čech jsou složeny z hematitu a goethitu, často vykazujících koncentrickou stavbu. Vyskytují s v blízkosti těles bazaltoidu pronikajících do pískovců, v místech, kde je pískovcové těleso horizontálně členěno méně propustnými vložkami. Nové poznatky odpovídají představě srážení tělesa v nukleačních centrech a růstu konkrecí v důsledku šíření redukčně-oxidační fronty (Ostwald-Liesegangův cyklus).

  In the northern part of the Bohemian Cretaceous Basin, spherical ferruginous concretions were collected from several sites reported by earlier authors and from new, as yet unknown occurrences. They are hosted by quartzose sandstones of the Březno, Teplice and Jizera Formations (primary occurrences) or redeposited in eluvia or colluvia. Geological characteristics common for their occurrences are: 1) proximity of basaltic bodies, and 2) horizontal hydraulic compartmentation of the sandstone aquifer, either by siltstone interbeds or by strata with carbonate cement. Ferruginous cement in the concretions shows a complex mineralogical and textural zoning, including a bleached centre, a goethite zone, a hematite zone and a surficial goethite±hematite rind. New data are compatible with the formation of the concretions from Fe2+-rich fluids migrating along basaltic contacts, precipitating Fe3+ at discrete nucleation centres in the host sandstone.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193087