Počet záznamů: 1

Diskursy, instituce a praxe péče o děti do tří let ve francouzsko-české komparativní perspektivě

 1. 1.
  0353981 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dudová, Radka - Hašková, Hana
  Diskursy, instituce a praxe péče o děti do tří let ve francouzsko-české komparativní perspektivě.
  [Discourses, Institutions and Practical Care Arrangements for Children under the Age of Three in a French-C zech Comparative Perspective.]
  Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 11, č. 2 (2010), s. 36-47 ISSN 1213-0028
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700280901; GA ČR GAP404/10/0021
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: discoursee * institutionalism * childcare
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://www.genderonline.cz

  Článek přináší komparativní analýzu vývoje institucí péče o děti mladší tří let ve Francii a České Republice. Vysvětluje rozdíly v podobách institucí, politik a úrovně státní podpory za užití komparativní analýzy diskurzů péče o děti, existujících v obou studovaných zemích od konce druhé světové války.

  The article offers a comparison of the development of institutions of care for children under three in France and in the Czech Republic. It explains the differences in the forms of institutions, policies and the level of state support with the use of comparative analysis of discourses of childcare, existing since the end of the Second World War in the two countries under study.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193080
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  GRPV_2010_2_Dudova_Haskova.pdf0492.1 KBVydavatelský postprintpovolen