Počet záznamů: 1

Vliv časově proměnných vlastností materiálů a způsobu zatěžování na lomové parametry bi-materiálováho tělesa

 1. 1.
  0353955 - UFM-A 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Zouhar, Michal - Hutař, Pavel - Náhlík, Luboš
  Vliv časově proměnných vlastností materiálů a způsobu zatěžování na lomové parametry bi-materiálováho tělesa.
  [The influence of time dependent materials properties and loading condition to fracture parametrs of bi-material body.]
  SEMDOK 2010. Žilina: University of Žilina, 2010, s. 247-250. ISBN 978-80-554-0157-7.
  [SEMDOK 2010. Terchová (SK), 27.01.2010-29.01.2010]
  Grant CEP: GA ČR GD106/09/H035; GA ČR GA106/09/0279
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: material interface * bi-material body * fracture parameters * FEM
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  V této práci je vytvořen numerický model bi-materiálového zkušebního tělesa složené ze dvou různých ideálně spojených materiálů. Jsou uvažovány časově proměnné materiálové vlastnosti a je zkoumáno chování trhliny s vrcholem na materiálovém rozhranní. Je předpokládán neměnný poměr modulů pružnosti materiálů tělesa v čase. Je určena časová závislost hodnot součinitele intenzity napětí a exponentu singularity napětí. V této práci je také ukázán vliv podmínek zatěžování (silové, deformační) na hodnotu zobecněného součinitele intenzity napětí a na hodnotu exponentu singularity napětí.

  A bi-material specimen consisting of two different materials connected with perfect adhesion is modelled here. The configuration of a crack with its tip at the interface between protective and main layers is analyzed. Material properties of the main material and protective layer are considered as time dependent. It is assumed in the problem studied in the paper that the values of Young’s moduli of both materials are decreasing during service life of the structure, however the change of the Young’s moduli ratio between the protective layer and substrate is constant. The time dependent values of generalized stress intensity factor and stress singularity exponents are estimated. The influence of loading conditions (loading by a remote stress or displacement) on the generalized stress intensity factors and exponents of stress singularity is presented.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193057