Počet záznamů: 1

Anthropopedia in spe. Vzniká první internetová Encyklopedie antropologie

 1. 1.
  0353882 - OU-W 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Filipský, Jan - Malina, J.
  Anthropopedia in spe. Vzniká první internetová Encyklopedie antropologie.
  [Anthropopedia in spe. Launching the First Interactive Encyclopaedia of Anthropology.]
  Anthropologia integra. Roč. 1, č. 1 (2010), s. 95-98 ISSN 1804-6657
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90210515
  Klíčová slova: holistic anthropology * database * on-going project
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Vědecká zpráva, která představuje nový výzkumný projekt Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně – první elektronickou interaktivní Encyklopedii antropologie, jež navazuje na obsáhlý internetový Antropologický slovník (2009) a je koncipována jako integrální databáze poznatků, jichž bylo v oblasti věd o člověku, společnosti a kultuře dosaženo v kontextu vývoje antropologie a jejích subdisciplín.

  Report on an on-going project launched by the Anthropological Institute of the Faculty of Natural Sciences, Masaryk University in Brno - first ever electronic interactive Encyclopaedia of Anthropology conceived as a continuation of the web-based Anthropological Dictionary (2009) and an integral database of knowledge about man, society and culture arrived at by researchers in anthropology and allied disciplines.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193004