Počet záznamů: 1

Taprobané, Sarandíb, Šrí Lanka: ostrov mnoha jmen

 1. 1.
  0353870 - OU-W 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Filipský, Jan
  Taprobané, Sarandíb, Šrí Lanka: ostrov mnoha jmen.
  [Taprobane, Serendib, Sri Lanka: Isle of Many Names.]
  Nový Orient. Roč. 65, č. 3 (2010), s. 18-22 ISSN 0029-5302
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90210515
  Klíčová slova: Sri Lanka * early discoverers * ethnonyms & toponyms
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Příspěvek rozebírá množství toponym a etnonym, pod nimiž byla od nejstarších dob známa dnešní Šrí Lanka a její obyvatelé, a řadí je do kontextu objevování tohoto jihoasijského ostrova dávnými zeměpisci a cestovateli.

  The paper analyzes numerous toponyms and ethnonyms referring to present-day Sri Lanka and her inhabitants in the context of discovering this South Asian island by ancient geographers and travellers.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192995