Počet záznamů: 1

Monumentální malířství v Čechách na přelomu 13. a 14. století

 1. 1.
  0353801 - UDU-I 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Všetečková, Zuzana
  Monumentální malířství v Čechách na přelomu 13. a 14. století.
  [Mural paintings in Bohemia at the time of 13th and 14th century.]
  Královský sňatek Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310. Praha: Gallery, 2010 - (Benešovská, K.), 126-143, 144-181. ISBN 978-80-86990-55-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: medieval mural paintings * catalogue of places * stylistic interpretation and iconographic themes
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Slohová analýza "lámaného" a "lineárního" slohu na přelomu 13. a 14. století. Interpretace ikonografických témat, která se nově objevila v nástěnných malbách v sakrálním a profánním prostředí a která měla vztah k Přemyslovské dynastii a ke králi Janu Lucemburskému. Proměna liturgické funkce nástěnných maleb – Úvodní studie (s.126-143). Katalogová hesla: Dům U zvonu na Staroměstském náměstí, Bolestný Kristus, Legenda sv. Václava (s.144-149), Postavy králů z domu čp. 102/I (s.150-151), Dům čp. 144/I, scény z románu o Yweinovi (s.152-157), Annín, kostel sv. Mořice, Tři živí a tři mrtví, rytíři Thebské legie se sv. Mořicem (s.158-163), Hosín, kostel sv. Petra a Pavla, Trůn Boží milosti, Veraikon, sedící malíř (s.164-167), Praha, kostel sv. Tomáše, Arma Christi, Ukřižování s epitafem? (s.168-173), Praha-Hostivař, kostel sv. Jana Křtitele, Trůn Boží milosti (s.174-177), Praha-Kyje, kostel sv. Bartoloměje, biskupové Tobiáš z Bechyně, Jan IV. z Dražic, Arnošt z Pardubic (s.178-181).

  Stylistic interpretation of the "broken" and "linear" style of the 13th and 14th century. Some of new icononographic themes of mural paintings in churches, monasteries, houses and castles, which were related to dynasty of Premyslid and king John of Luxembourg. The change of liturgical use of wall paintings in the churches – Introduction chapter (p.126-143), Catalogue: The House of Bell – Man of Sorrows, Legend of St. Wenceslaus (p.144-149), Kings from House No. 102/I, (p.150-151), The House No. 144/I, Scenes from the romances about knight Ywein (p.152-157), Annín, church of St. Mauritius, Three Living and Three Dead, Knight of Thebean Legie with St. Mauritius, (p.158-163), Hosín, church of St. Peter and Paul, Seat of Mercy, Veraicon, Painter sitting at the table (p.164-167), Prague, church of St. Thomas, Arma Christi, Crucifixion with epitaf (p.168-173), Prague – Hostivař, church of St. John Baptist, Seat of Mercy (p.174-177), Prague – Kyje, church of St. Bartholomew (p.178-181).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192944