Počet záznamů: 1

Dobrý voják Švejk a komiks

 1. 1.
  0353771 - UCL-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Jareš, Michal - Prokůpek, T.
  Dobrý voják Švejk a komiks.
  [The Good Soldier Švejk and comics.]
  Česká literatura. Roč. 58, č. 5 (2010), s. 607-625 ISSN 0009-0468
  Grant CEP: GA ČR GAP406/10/2306
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: comics * illustrations * Hašek, Jaroslav * Lada, Josef
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Tato studie se věnuje doposud opomíjeným a nezpracovaným snahám o výtvarné a komiksové zpracování Haškovy knihy Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921). Vzhledem ke kongeniálnímu spojení Haškova románu s ilustracemi Josefa Lady existuje množství napodobitelů, následovníků, ale i autorů tento „kult“ parodující. Studium těchto dosud opomíjených komiksů může nabídnout mnoho zajímavého i badatelům zajímajícím se o recepci Haškova románu. V první části se studie zaměřuje na historii ilustračního doprovodu Švejka (vedle Lady např. Karel Stroff, Petr Urban ad., ze zahraničních tvůrců např. Georg Grosz), v části druhé se podrobně věnuje komiksovým zpracováním. Zde je připomenut nejen Ladův komiksově pojatý Švejk v Českém slovu, ale zejména zahraniční komiksové adaptace (Srbsko, Polsko, Maďarsko či Slovinsko).

  The article is concerned with hitherto neglected endeavours to create a graphic-novel version of Hašek's The Good Soldier Švejk and His Fortunes in the World War (1921). The harmonious joining of Hašek's novel with Josef Lada's illustrations has led to a large number of imitators and followers, but also other authors parodying this 'cult'. Studying these comics also offers much to those interested in the reception of Hašek's novel. The first part of the article focuses on the history of the illustrations to Švejk (apart from Lada, for example, there are illustrations by Karel Stroff, Petr Urban, and, outside Bohemia, Georg Grosz). The second part of the article is a detailed analysis of the graphic-novel versions. It recalls not only Lada's comics-like conception of Švejk in the daily České slovo, but also, indeed mainly, the foreign comic-book adaptations (for example Serbian, Polish, Hungarian, and Slovene).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192923