Počet záznamů: 1

Paleontologické výzkumy v karbonu okolí Jesenice (žihelská pánev)

 1. 1.
  0353756 - GLU-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šimůnek, Z. - Lojka, R. - Zajíc, Jaroslav - Drábková, J.
  Paleontologické výzkumy v karbonu okolí Jesenice (žihelská pánev).
  [Palaeontological research in the Carboniferous in the surrounding of Jesenice (Žihle Basin).]
  Zprávy o geologických výzkumech. Roč. 2009, - (2010), s. 163-167 ISSN 0514-8057
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Žihle Basin * Carboniferous * Malesice member * fauna * flora * palynomorphs
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2009/2009-44.pdf http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2009/2009-44.pdf

  Na mapovém listu Jesenice (žihelská pánev) byla sbírána stefanská flóra a fauna. Hředelské vrstvy slánského souvrství poskytly na alochtonní floristická společenstva s xerofilními prvky: konifery, kordity a vzácně sphenopsidy a pteridospermy. Nedaleko pak poněkud odlišné společenstvo s dominancí kapradin (Acitheca polymorpha). Konifera Walchia cf. goeppertiana je pro slánské souvrství novým taxonem. Z lokality Velečín pochází bohaté palynologické společenstvo s dominancí monosakátních a bisakátních pylových zrn, reprezentující flóru vyšších poloh. Nalezená fauna představuje vůbec první dokumentované živočišné fosilie žihelské pánve. Nálezy obratlovců (zejména žraločí zuby) pocházejí ze mšeckých vrstev u Jesenice, vaječná pouzdra žraloků a hmyz z vrstev hředelských u Velečína.

  The Stephanian flora and fauna was collected in three localities of the sheet-map Jesenice (Žihle Basin). Hředle Member of the Slaný Formation contains allochthonous flora assemblage with some xerophyllous elements: conifers, cordaites and rare sphenopsids and pteridosperms; and nearby a rather different assemblage with dominance of ferns (Acitheca polymorpha). Conifer Walchia cf. goeppertiana is a new species for Slaný Formation. Rich palynological assemblage with dominance of monosaccate and bisaccate pollen grains representing upland flora was found in the “Velečín” locality. Fauna was described from this region and basin for the first time. Vertebrate (namely shark teeth) remains come from the Mšec Member near Jesenice and from the Hředle Member Nera Velečín (shark egg capsules, insect remains).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192911