Počet záznamů: 1

Paleontologický výzkum v permokarbonu podkrkonošské pánve

 1. 1.
  0353752 - GLU-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šimůnek, Z. - Stárková, M. - Zajíc, Jaroslav - Mikuláš, Radek - Drábková, J.
  Paleontologický výzkum v permokarbonu podkrkonošské pánve.
  [Palaeontological research in the Permo-Carboniferous of the Krkonoše Piedmont Basin.]
  Zprávy o geologických výzkumech. Roč. 2009, - (2010), s. 167-171 ISSN 0514-8057
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Krkonoše-Piedmont Basin * Carboniferous * Permian * fauna * flora * palynomorphs * ichnofossils
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2009/2009-45.pdf http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2009/2009-45.pdf

  Flóra ploužnického obzoru (stefan C) je vzácná, pouze u Žďáru u Kumburku jsou nálezy, včetně indexového taxonu Callipteridium pteridium běžnější. Kalenský obzor (spodní perm) obsahuje velmi vzácnou flóru (Autunia conferta), zatímco fauna (zejména paprskoploutvé ryby) je hojnější. Fauna obou obzorů je běžná ale většinou hůře zachovalá. Z lokality Veselá (kalenský obzor) pochází společenstvo miospor s vysokým obsahem bisakátních pylových zrn, které (podle Clayton et al. 1977) náleží svrchnoautunské palynologické zóně DS (Disaccites striatiti). Ichnofosílie byly dokumentovány na dvou místech. Z lokality Desatero pochází koprolity ryb či obojživelníků v karbonátovém jílovci (prostředí klidné vody bez infauny). Lokalita Ploužnice poskytla stopy hmyzích larev (?) a stopy po plavání ryb či obojživelníků.

  The flora of the Stephanian C Ploužnice Horizon is very sporadic; only at Žďár u Kumburku, the finds are more common including the index species Callipteridium pteridium. Permian Kalná Horizon is situated at the western part of the Krkonoše Piedmont Basin. It contains very rare flora (Autunia conferta), whereas fauna (especially actinopterygian fishes) is more common. Fauna of the both Ploužnice and Kalná horizons is common and rather poorly preserved. Miospore assemblage with high kontent of bisaccate pollen grains belonging to the Upper Autunian DS (Disaccites striatiti) palynological zone (Clayton et al. 1977) have been found in the Kalná Horizon in Veselá locality. Trace fossils have been documented at two sites: 1, at the Desatero locality, where the probable fish/amphibian coprolites in carbonate claystone (quiet-water settings without in-fauna) were found; 2, at Ploužnice (?traces of insect larvae; fish/amphibian swimming traces).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192908