Počet záznamů: 1

Pliocenní fauna obratlovců z krasových výplní vápencového lomu ve Vitošově na severní Moravě

 1. 1.
  0353750 - GLU-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Čermák, Stanislav - Wagner, Jan - Morávek, R. - Fejfar, O. - Horáček, I.
  Pliocenní fauna obratlovců z krasových výplní vápencového lomu ve Vitošově na severní Moravě.
  [Pliocene vertebrate fauna from karst fissures in Vitošov, northern Moravia (the Czech Republic).]
  Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. -, č. 299 (2010), s. 20-36 ISSN 1212-1134
  Grant CEP: GA ČR GA205/09/0184
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Pliocene * biostratigraphy * paleoecology * micromammals * Vitošov (Czech Republic)
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie

  Vápencový lom ve Vitošově u Zábřehu na Moravě (severní Morava) je významnou krasovou lokalitou. Některé z těchto zkrasovělých puklin poskytly fosilní faunu, která prozatím nebyla detailně zpracována. Doposud bylo získáno na lokalitě Vitošov přibližně 200 určitelných kostí a jejich fragmentů, které náleží nejméně 26 savčím taxonům. Fauna je charakterizována dominancí netopýrů a druhovou rozmanitostí hmyzožravců. Jak společný výskyt hmyzožravců Desmanella sp., Beremendia fissidens, Blarinoides mariae a Blarinella cf. europaea, tak poměrně vysoký procentuální podíl rejskovitých je charakteristický pro pozdní úsek ranného pliocénu (MN 15). Poměrně vzácní jsou hlodavci. Z čeledi Cricetidae jsou přítomny, kromě archaických taxonů Germanomys weileri a Baranomys sp., ještě dva druhy rodu Mimomys ( M. hassiacus a odvozená forma M. gracilis ), které představují nejdůležitější zdroj informací o geologickém staří této lokality.

  The limestone quarry in Vitošov located within Zábřeh in Moravia district (Northern Moravia, Czech Republic) is an important karst geology site of Northern Moravian region. Until now, we have obtained about 200 determinable specimens of at least 26 mammalian taxa from the locality. The fauna is characterized by dominance of diversified insectivores and bats. The co-occurrence of Desmanella sp., Beremendia fissidens, Blarinoides mariae, and Blarinella cf. europaea among insectivores, as well as a relatively high percentage of shrews, is characteristic for the upper part of Early Pliocene (MN15). This association closely resembles the situation described from localities Csarnóta 2 and Gundersheim. Also, in bats the phenotypic characteristics correspond to those in forms reported from Gundersheim or Węże and are preliminarily co-identified with them. On the contrary, rodents are relatively rare.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192906