Počet záznamů: 1

Jubilejní stati, nekrology, vzpomínky: Případ Bohumila Němce

 1. 1.
  0353747 - MSUA-W 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Janko, Jan
  Jubilejní stati, nekrology, vzpomínky: Případ Bohumila Němce.
  [Jubilee papers, obituaries, memoirs: The case of Bohumil Němec.]
  Metodické problémy moderní biografistiky. Praha: Historický ústav, 2010 - (Makariusová, M.; Vošahlíková, P.), s. 124-127. ISBN 978-80-7286-155-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: Němec, Bohumil * biography * history of science
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Práce se kriticky zabývá hodnotou jubilejních textů, nekrologů a vzpomínek jako historického pramene pro dějiny vědy na příkladě českého biologa Bohumila Němce (1875-1966).

  The study is focused on value of jubilee papers, obituaries and various memorial works for the history of science. It is illustrated through an example of Czech biologist Bohumil Němec (1875-1966).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192903