Počet záznamů: 1

Vliv expozice karcinogenním polycyklickým aromatickým uhlovodíkům v ovzduší hlavního města Prahy na kvalitu spermií

 1. 1.
  0353744 - UEM-P 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Rubeš, J. - Rybář, R. - Přinosilová, P. - Hlavicová, J. - Šrám, Radim
  Vliv expozice karcinogenním polycyklickým aromatickým uhlovodíkům v ovzduší hlavního města Prahy na kvalitu spermií.
  [Effects of exposure to carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons in the atmosphere of the capital city of Prague on sperm quality.]
  Ochrana ovzduší. 5-6, - (2010), s. 54-57 ISSN 1211-0337
  Grant CEP: GA MŽP(CZ) SP/1B3/8/08; GA MŠk 2B08005
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: air pollution * sperm quality * sperm DNA damage
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví

  Cílem studie bylo zjistit kvalitu spermií u skupiny pražských městských strážníků v obdobích lišících se úrovní znečišťujících látek v ovzduší (nízká v květnu 2009, vysoká v únoru 2010). Analýza standardních parametrů kvality ejakulátu ukázala signifikantní rozdíl v koncentraci spermií a počtu morfologicky normálních spermií ve prospěch květnového odběru. Snížení koncentrace a zvýšení počtu patologických forem spermií doprovázené narušením jejich chromatinu může významně přispět ke snížení plodnosti mužů. Znečištění ovzduší lze proto považovat za jeden z faktorů ovlivňujících fertilitu mužů.

  The aim of this study was to assess the sperm quality in a cohort of policemen from Prague in two periods differing in the concentration of air pollutants (low in May 2009, high in February 2010). Analysis of standard semen parameters showed significant differences in sperm concentration and percentage of sperm with normal morphology, in favour of sampling performed in May 2009. Decreased concentration and increased percentage of morphologically abnormal sperm with concurrently disturbed chromatin integrity can considerable contribute to male infertility. Accordingly, air pollution can be considered as one of the factors associated with male infertility.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192900