Počet záznamů: 1

Vliv znečištěného ovzduší na hladiny markerů oxidačního poškození makromolekul

 1. 1.
  0353741 - UEM-P 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Rössner ml., Pavel - Švecová, Vlasta - Šrám, Radim
  Vliv znečištěného ovzduší na hladiny markerů oxidačního poškození makromolekul.
  [The impact of air pollution on the levels of markers of oxidative stress.]
  Ochrana ovzduší. 5-6, - (2010), s. 38-43 ISSN 1211-0337
  Grant CEP: GA MŠk 2B08005; GA MŽP(CZ) SP/1B3/8/08
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: oxidative damage * air pollution * macromolecules
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví

  Cílem studie byla analýza hladin markerů oxidačního poškození DNA, lipidů a proteinů u skupiny městských strážníků z Prahy a administrativních pracovníků a městských strážníků z Ostravska. Vzorky byly odebírány ve třech ročních obdobích s odlišnými hladinami škodlivin v ovzduší. Také koncentrace polutantů mezi těmito oblastmi se lišily. Rozdíl byl nejvýraznější v zimě 2010, kdy během inverze byly personální expozice k-PAU na Ostravsku zhruba 5krát vyšší než v Praze. Markery oxidačního poškození byly poprvé testovány při takto vysokých koncentracích škodlivin. Jako nejvhodnější marker se ukázala peroxidace lipidů.

  The aim of the study was to analyze the levels of markers of oxidative damage to DNA, lipids and proteins in a group of city policemen from Prague and in office workers and city policemen from the Ostrava region. The samples were collected in three seasons with different levels of air pollution. Also the concentrations of air pollutants differed between these regions. The difference was particularly pronounced in winter 2010 when during inversion personal exposures to c-PAHs in the Ostrava region were about five-fold higher than in Prague. Oxidative stress markers were tested for the first time at conditions of very high concentrations of pollutants. Lipid peroxidation was found to be the most suitable marker of exposure to air pollution.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192897