Počet záznamů: 1

Vývoj dlouhodobé úmrtnosti ve dvou lokalitách Moravskoslezského kraje s rozdílnou úrovní znčištění zevního ovzduší

 1. 1.
  0353739 - UEM-P 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Skorkovský, J. - Kotěšovec, F. - Švecová, Vlasta - Brynda, J. - Rychlíková, E. - Šrám, Radim
  Vývoj dlouhodobé úmrtnosti ve dvou lokalitách Moravskoslezského kraje s rozdílnou úrovní znčištění zevního ovzduší.
  [The course of long-term mortality in two localities in Moravian-Silesian region with different level of air pollution.]
  Ochrana ovzduší. 5-6, - (2010), s. 28-33 ISSN 1211-0337
  Grant CEP: GA MŽP(CZ) SP/1B3/8/08; GA MŽP(CZ) SP/1B3/50/07
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: cardiovascular mortality * cancer mortality * respiratory mortality
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví

  V období 1982-2008 byla sledována standardizovaná úmrtnost (SÚ) a střední očekávaná délka života při narození (SDŽ) ve dvou lokalitách Moravskoslezského kraje (MSK) s rozdílnou úrovní znečištění ovzduší. Průběh SÚ a SDŽ v obou lokalitách Moravskoslezského kraje byl porovnán navzájem a také s Českou republikou a s „pánevní“ oblastí. Výsledky potvrdily podíl znečištěného zevního ovzduší na zvyšování SÚ a na zkracování SDŽ.

  The standardized mortality (SM) and the medium life expectancy (MLE) have been followed from 1982 through 2008 in two localities of Moravian-Silesian region (MSR) differing in the levels of air pollution. The course of SM and MLE in both localities of MSR were compared with one another and with the Czech Republic and the “basin” region. The results confirmed the contribution of air pollution in raising SM and shortening MLE.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192895