Počet záznamů: 1

Znečištění ovzduší v Praze, Teplicích a v Prachaticích v uplynulých 15 letech. Porovnání dat a úvaha nad změnami a trendy

 1. 1.
  0353738 - UEM-P 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Beneš, I. - Skorkovský, J. - Novák, J. - Šrám, Radim
  Znečištění ovzduší v Praze, Teplicích a v Prachaticích v uplynulých 15 letech. Porovnání dat a úvaha nad změnami a trendy.
  [Air pollution in Prague, Teplice and Prachatice in the last 15 years. Comparison of data and discussion on changes and trends.]
  Ochrana ovzduší. 5-6, - (2010), s. 18-23 ISSN 1211-0337
  Grant CEP: GA MŽP(CZ) SP/1B3/8/08; GA MŽP(CZ) SP/1B3/50/07
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: air pollution * sulfur dioxide * carbon monoxide
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví

  V práci jsou prezentovány průměrné roční koncentrace oxidu siřičitého, oxidu uhelnatého, ozónu, oxidu dusnatého a dusičitého, PM10, PM2,5 a benzo[a]pyrenu, které byly naměřeny v Teplicích (1994-2009), v Prachaticích (1995-2009) a v Praze-Smíchově (2000-2009). Tyto koncentrace jsou vzájemně porovnány a diskutovány změny a trendy.

  In this article, average annual concentrations of SO2, CO, O3, NO, NO2, PM10, PM2.5 and benzo[a]pyrene from Teplice (1994-2009), Prachatice (1995-2009) and Prague-Smíchov (2000-2009) are presented and their trends and comparisons are discussed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192894