Počet záznamů: 1

Monitorování expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům a volatilním organickým látkám v Moravskoslezském kraji a Praze v zimě 2010

 1. 1.
  0353737 - UEM-P 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Švecová, Vlasta - Topinka, Jan - Rössner ml., Pavel - Šrám, Radim
  Monitorování expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům a volatilním organickým látkám v Moravskoslezském kraji a Praze v zimě 2010.
  [(Monitoring of exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons and volatile organic compounds in Moravian-Silesian region and Prague in winter 2010.]
  Ochrana ovzduší. 5-6, - (2010), s. 24-28 ISSN 1211-0337
  Grant CEP: GA MŠk 2B08005; GA MŽP(CZ) SP/1B3/8/08
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: personal monitoring * air pollution * carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví

  Jsou prezentovány personální expozice karcinogenním polycyklickým aromatickým uhlovodíkům (k-PAU) a volatilním organickým látkám (VOC), měřené v zimním období 2010 v rámci projektů AIRTOX a AIRGEN. Koncentrace prachových částic PM2,5 a k-PAU byly měřeny v ovzduší třech průmyslových měst Severní Moravy (Ostrava, Karviná, Havířov), jako kontrola sloužilo město Praha. Do projektu byli zařazeni městští strážníci z Prahy, Karviné, Havířova, úředníci z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě a dobrovolníci ze zatížené lokality Ostrava-Radvanice a Bartovice. Byly potvrzeny vysoké hladiny karcinogenních polutantů v ovzduší průmyslových měst Ostrava, Karviná a Havířov.

  Personal exposures to carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (c-PAHs) and volatile organic compounds (VOCs) in winter 2010 are presented as a result of the projects AIRTOX and AIRGEN. The outdoor concentration of PM2.5 and c-PAHs were measured in 3 industrial cities in Northern Moravia (Ostrava, Karviná, Havířov) and as a control serves the city of Prague. Personal exposure to PAHs and VOCs were measured in the city policemen from Prague, Karviná and Havířov, in office workers from Ostrava and volunteers from high polluted region Ostrava-Radvanice and Bartovice. The high levels of carcinogenic pollutants in the industrial cities Ostrava, Karviná and Havířov were confirmed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192893