Počet záznamů: 1

Výsledky výzkumu znečištěného ovzduší – nové poznatky 2010

 1. 1.
  0353734 - UEM-P 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šrám, Radim
  Výsledky výzkumu znečištěného ovzduší – nové poznatky 2010.
  [Results of the air pollution study – new knowledge 2010.]
  Ochrana ovzduší. 5-6, - (2010), s. 3-7 ISSN 1211-0337
  Grant CEP: GA MŠk 2B08005; GA MŽP(CZ) SP/1B3/8/08; GA MŠk 2B06088; GA MŽP(CZ) SP/1B3/50/07
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: air pollution * human health * asthma in children
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví

  Přehled výsledků získaných při řešení projektů AIRGEN a AIRTOX, studujících vývoj znečištění ovzduší v Praze, Teplicích, Prachaticích a Moravskoslezském kraji a jeho vliv na zdraví populace žijící v těchto regionech (úmrtnost, astma u dětí, kvalita spermií, studium markerů toxického působení látek vázaných na respirabilní částice).

  This is an overview of results obtained within the projects AIRGEN and AIRTOX studying the development of air pollution in Prague, Teplice, Prachatice and Moravian-Silesian region, and its impact on the health of population living in these regions (mortality, children´s asthma, sperm quality, markers of toxic effects of compounds bound on respirable air particles).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192890