Počet záznamů: 1

Četnost světových teroristických útoků od konce šedesátých let

 1. 1.
  0353686 - GFU-E 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Střeštík, Jaroslav - Grigoryev, P. - Mikulecký, M.
  Četnost světových teroristických útoků od konce šedesátých let.
  [Frequency of worldwide terroristic acts since the end of sixties.]
  Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 2010 - (Marková, E.), s. 153-157. ISBN 978-80-86303-23-9.
  [Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí /30./. Úpice (CZ), 19.05.2009-21.5.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: heliogeophysical factors * geomagnetic activity * solar activity * terroristic attacks
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  Byla provedena analýza četností teroristických útoků v osmi oblastech světa (Afrika, východní Evropa, Střední východ a Perský záliv, Severní Amerika, Střední a Jižní Amerika, Jihovýchodní Asie a Oceánie, Jižní Asie a západní Evropa),rovněž pro jejich součet a toto vše porováno se slunečními a geomagnetickými charakteristikami. Existuje dobrá korelace mezi četností teroristických útoků v různých oblastech. Je také významná vazba mezi teroristickými útoky na straně jedné a některými heliogeofyzikálními faktory na straně druhé. Všechny vazby jsou různé v různých regionech a pro různé vnější faktory. Nicméně mnoho z nich je významných. Regresní vztah s faktory popisujícími geomagnetickou aktivitu je o neco vyšší než s faktory sluneční aktivity.

  The analysis was performed on the eight geopolitical areas (Africa, Eastern Europe, Middle East and Persian Gulf, North America, Central and South America, South-East Asia and Oceania, South Asia, and Western Europe), on their sum and on the solar and geomagnetic variables. There is a good correlation between frequencies of terroristic attacks in different regions. There is also a strong connection between terroristic attacks on one side and some heliogeophysical factors on the other side. All connections are different for different regions and external factors, respectively. Nevertheless, most of them are significant. The relationship to factors describing geomagnetic activity is a little higher than that for factors of solar activity.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192858