Počet záznamů: 1

Doprava v obci Světí z hlediska seizmického zatížení

 1. 1.
  0353671 - UGN-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kaláb, Z. - Lednická, Markéta
  Doprava v obci Světí z hlediska seizmického zatížení.
  [The traffic in the Světí village (Czech Republic) from seismic loading viewpoint.]
  EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment. Roč. 17, č. 2 (2010), s. 68-76 ISSN 1803-1447
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA103/09/2007
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: seismic loading * national heritage * seismological measurement
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  www.caag.cz

  Příspěvek shrnuje výsledky experimentálního seizmologického měření realizovaného v obci Světí v královéhradeckém kraji. Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo hodnocení seizmického zatížení národní kulturní památky, kostela svatého Ondřeje, který pochází ze 14 století. Vibrace vyvolané dopravou mají pravděpodobně významný vliv na praskliny ve stěnách a na stropě kostela. Maximální naměřené hodnoty rychlosti kmitání byly vyvolány průjezdem těžkých nákladních vozidel.

  This paper summarizes results from experimental seismological measurements in the Světí village (Hradec Králové District, Czech Republic). The main goal of this research was evaluation of seismic loading of national heritage – St. Andrew church that was founded in 14th century. Seismic loading generated by traffic has probably significant influence on failures in walls and ceiling of the church. The maximum measured velocity of vibrations was generated by heavy trucks.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192848