Počet záznamů: 1

Na okraj Komentáře Jenka Václavova z Prahy k Aristotelově Politice z roku 1375

 1. 1.
  0353666 - FLU-F 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Herold, Vilém
  Na okraj Komentáře Jenka Václavova z Prahy k Aristotelově Politice z roku 1375.
  [A Marginal to the Commentary by Jenek from Prague to Aristotle's Politics from 1375.]
  Aithér. Roč. 2, č. 3 (2010), s. 186-205 ISSN 1803-7860
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Jenek from Prague * Aristotle's Politics
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek Viléma Herolda se zabývá Komentářem mistra Jenka Václavova z Prahy k k Aristotelově Politice z roku 1375. Jedná se o příspěvek ke kolokviu Filosof jako zoon politikon? Role filosofie a filosofů v předmoderních společnostech.

  The article by Vilém Herold deals with the Commentary by Jenek of Prague to the Aristotle. It is a contribution to the workshop Filosof jako zoon politikon? which took place in the Institute of Philosophy in Prague.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192843