Počet záznamů: 1

Jan Šrámek a Bohumil Stašek. Příklady souladu i disonance české a moravské katolické politiky po roce 1918

 1. 1.
  0353659 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šebek, Jaroslav
  Jan Šrámek a Bohumil Stašek. Příklady souladu i disonance české a moravské katolické politiky po roce 1918.
  [Jan Šramek and Bohumil Stašek. Two Examples of Harmony and Dissonance within the Czech and Moravian Catholic Politics after 1918.]
  Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. Roč. 2, č. 2 (2010), s. 9-22 ISSN 1803-9243
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Political Catholicism * political history * Czechoslovakia 1918-1939
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie se zabývá srovnáním klíčových osobností křesťanské politiky v českých zemích v meziválečné době – Janem Šrámkem a Bohumilem Staškem.

  The study deals with the comparison of individualities of Jan Šrámek and Bohumil Stašek – key figures of Christian Politics in Czech Lands in interwar period.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192836