Počet záznamů: 1

Kritická teorie Iris. M. Young: analýza strukturálních nespravedlností a genderu

  1. 1.
    0353615 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
    Uhde, Zuzana
    Kritická teorie Iris. M. Young: analýza strukturálních nespravedlností a genderu.
    [Critical theory of Iris M. Young: An Analysis of Structural Injustices and Gender.]
    Proti útlaku a nadvládě. Transnacionální výzvy politické a feministické teorii. Praha: Filosofia, 2010 - (Uhde, Z.), s. 9-40. ISBN 978-80-7007-341-4
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
    Klíčová slova: Iris M. Young * critical theory * gender
    Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy

    Článek se soustředí na výklad kritické teorie iris M. Young. Autorka zde prezentuje hlavní tematické oblasti její práce v širším kontextu jejího pojetí kritické teorie a kritiky nespravedlnosti.

    The author focuses on the critical theory of iris M. Young. She presents the main thematic areas of her work in the broader context of her approach to critical theory and critique of injustice.
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192819