Počet záznamů: 1

Kritická teorie Iris. M. Young: analýza strukturálních nespravedlností a genderu

 1. 1.
  0353615 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Uhde, Zuzana
  Kritická teorie Iris. M. Young: analýza strukturálních nespravedlností a genderu.
  [Critical theory of Iris M. Young: An Analysis of Structural Injustices and Gender.]
  Proti útlaku a nadvládě. Transnacionální výzvy politické a feministické teorii. Praha: Filosofia, 2010 - (Uhde, Z.), s. 9-40. ISBN 978-80-7007-341-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Iris M. Young * critical theory * gender
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy

  Článek se soustředí na výklad kritické teorie iris M. Young. Autorka zde prezentuje hlavní tematické oblasti její práce v širším kontextu jejího pojetí kritické teorie a kritiky nespravedlnosti.

  The author focuses on the critical theory of iris M. Young. She presents the main thematic areas of her work in the broader context of her approach to critical theory and critique of injustice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192819