Počet záznamů: 1

Vztahy Maďarska a Sovětského svazu v 80. letech 20. století

 1. 1.
  0353566 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Irmanová, Eva
  Vztahy Maďarska a Sovětského svazu v 80. letech 20. století.
  [Relationships between Hungary and the Soviet Union in the 1980s.]
  Slovanský přehled. Roč. 96, 3-4 (2010), s. 331-366 ISSN 0037-6922
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Hungary * Soviet Union * Foreign Policy
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Také v 80. letech osud střední a východní Evropy určovaly velmocenské vztahy a realita světové politiky. Z hlediska maďarského historického vývoje a maďarských národních zájmů byla rozhodnutí světové politiky chápána jako nepříznivá a negativní. Konec 80. let znamenal pro Maďary obrat i v tomto ohledu.

  Also in the 1980th the destiny of Central and East Europe was determined by great-power relationships and the reality of world politics. With begard to the Hungarian historical development and claiming Hungarian interests, decisions taken by international policy were perceived as negative. The 80th signified a great turn for the Hungarians.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192792