Počet záznamů: 1

Korespondence Karola Sidora a Ferdinanda Kahánka z roku 1940

 1. 1.
  0353554 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Němeček, Jan
  Korespondence Karola Sidora a Ferdinanda Kahánka z roku 1940.
  [Correspondence between Karol Sidor and Ferdinand Kahánek in 1940.]
  Moderní dějiny. Roč. 18, č. 1 (2010), s. 209-230 ISSN 1210-6860
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: 20th century * Czechoslovak exile * Slovakian State * relations between Czechs and Slovaks
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  V první části studie autor vysvětluje politické názory výše uvedených osob na počátku druhé světové války v obecných i mezinárodních souvislostech. Další část zahrnuje jedenáct publikovaných dokumentů vysvětlujících jak vnitřní tak i slovenskou zahraniční politiku.

  In the first part of paper author explains the political views of the above mentioned persons at the beginning of World War II in the general and international context. The other part includes eleven published documents thoroughly explaining inner and foreign policy of Slovakia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192781