Počet záznamů: 1

Kralice - výspa turistů a trampů

 1. 1.
  0353528 - UEF-S 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Altman, Karel
  Kralice - výspa turistů a trampů.
  [Kralice - the outpost of tourism and tramping.]
  Kralice nad Oslavou. Kralice nad Oslavou: Obec Kralice nad Oslavou, 2010, s. 433-450. ISBN 80-86785-17-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: tourism * tramping * Kralice nad Oslavou
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Atraktivní krajinu Českomoravské vysočiny, v němž se nacházejí Kralice nad Oslavou, odedávna lákalo četné návštěvníky. Zejména zdejší přírodní krásy vábily už v 19. století mnohé turisty, kteří sem přicházeli a přijížděli na výlety. V meziválečném období se i tady, v oblasti zvané Pooslaví, začal rozvíjet tramping, díky němuž Kralice ještě více pronikly do širokého povědomí.

  The attractive country side of Czech Moravian Highland around Kralice nad Oslavou has always tempted numerous visitors. Mainly the local beauties of nature attracted many tourists as early as 19th century. During the period between the twowars, tramping started to develop in this country called Pooslaví and popularized Kralice even more.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192761