Počet záznamů: 1

Spolky a sdružení v Kralicích nad Oslavou

 1. 1.
  0353527 - UEF-S 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Altman, Karel
  Spolky a sdružení v Kralicích nad Oslavou.
  [Clubs and associations in Kralice nad Oslavou.]
  Kralice nad Oslavou. Kralice nad Oslavou: Obec Kralice nad Oslavou, 2010, s. 379-420. ISBN 80-86785-17-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: clubs and associations * Kralice nad Oslavou * South-western Moravia
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Spolky jako novodobá forma sdružování širokých vrstev obyvatelů vznikaly v Kralicích nad Oslavou od konce 19. století. Zvláštní význam zde měl Sbor dobrovolných hasičů, založený roku 1898, jehož činnost byla značně rozsáhlá, kromě hašení požárů a prevence toto sdružení rozvíjelo zábavní činnost. Výrazně vlasteneckým českým sdružením byly místní odbory - mužský a dámský - Národní jednoty pro jihozápadní Moravu, jež byly součástí významné nadlokální organizace. V roce 1918 vznikl v Kralicích Sokol, rozvíjející tělovýchovné a sportovní zájmy. Značné úspěchy vykazoval už v meziválečném období, ale i později Sportovní klub, sestávající zejména z fotbalistů a hokejistů.

  Associations and clubs were founded in Kralice as a modern type of meeting of wide public at the end of 19th century. Volunteers Fire Brigade founded in 1898 was especially important and its activities were not limited only to putting out fires and teaching prevention but also entertaining evens. The local Unios were notably patriotic- both for men and women. They were called National Unities for South-western Moravia and were joined in a significant organization effective in larger regions. Physical education and sporting activities were organized by local Sokol founded in 1918. Very successful both in 1920s and 30s and later, was Sport Club consisting mainly of football and ice-hockey players.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192760