Počet záznamů: 1

Aerosolové částice ve vnitřním prostředí Národní knihovny v Praze

 1. 1.
  0353518 - UCHP-M 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Andělová, Ludmila - Smolík, Jiří - Džumbová, Lucie - Ondráček, Jakub - Součková, M. - Stankiewicz, J. - López-Aparicio, S. - Grontoft, T.
  Aerosolové částice ve vnitřním prostředí Národní knihovny v Praze.
  [Aerosol Particles in the Indoor Environment of the National Library in Prague.]
  Sborník konference. Praha: Česká aerosolová společnost, 2010, s. 19-22. ISBN 978-80-86186-25-2.
  [Konference České aerosolové společnosti /11./. Praha (CZ), 18.11.2010-19.11.2010]
  Grant CEP: GA MŠk OC09049; GA MŠk 7F09064
  Grant ostatní:MF NF(CZ) A/CZ0046/2/0001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: indoor/outdoor aerosol * number/mass size distribution * chemical composition
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2010.pdf http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2010.pdf

  Aerosolové částice ve vnitřním prostředí výstavních sálů představují závažné riziko pro uložené předměty. Ve vnitřním ovzduší Barokního sálu Národní knihovny byly sledovány koncentrace a složení aerosolových částic v průběhu 4 intenzivních měřících kampaní v různých ročních obdobích. Z časového průběhu koncentrací částic bylo zjištěno, že hlavním zdrojem jemných částic je doprava. Koncentrace hrubých částic vykazovaly periodický nárůst a pokles odpovídající počátku a konci návštěvních hodin, což ukazuje, že jejich zdrojem byli návštěvníci. Hlavními vodorozpustnými anorganickými složkami submikronových částic, pronikajících z vnějšího ovzduší, byly síran a dusičnan amonný. Vnitřní koncentrace dusičnanu klesaly k nulovým hodnotám. To bylo způsobeno vypařováním dusičnanu amonného a následnou depozicí kyseliny dusičné na vnitřní povrchy. V důsledku tohoto procesu se také výrazně zvýšily vnitřní koncentrace čpavku. Prvky zemské kůry byly asociovány především s hrubými částicemi.

  Particulate matter in the indoor air in exhibition rooms is a serious risk to works of art stored there. In the Baroque Library Hall of the National Library we examined concentrations and compositions of aerosol particles during 4 intensive campaigns in different seasons of year. Time variation of fine particles concentration indicated outdoor origin with traffic as the most probable source. The concentration of coarse particles revealed periodic increase and decrease, corresponding to beginning and end of visiting hours, indicating visitors as a source of these particles. The major water-soluble inorganic components of the fine particle mode were ammonium sulphate and nitrate, with indoor nitrate concentrations decreasing to zero. It was apparently caused by evaporation of ammonium nitrate after penetration indoors. Crustal elements in both indoor and outdoor samples were predominantly associated with coarse particles.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192752