Počet záznamů: 1

Změna srážkových úhrnů a průtoků vody v řekách v průběhu 20. století

 1. 1.
  0353506 - GFU-E 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Střeštík, Jaroslav
  Změna srážkových úhrnů a průtoků vody v řekách v průběhu 20. století.
  [The course of precipitation totals and water flows in rivers during the 20th century.]
  Bioklima 2010. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha: Česká bioklimatologická společnost, 2010 - (Kožnarová, V.), s. 430-437. ISBN 978-80-213-2097-0.
  [Bioklima 2010. Praha (CZ), 07.09.2010-09.09.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: precipitation totals * water flows * long-term change
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  Zatímco průměrné teploty vzduchu během 20. století rostly, i když doprovázeny značným kolísáním, a rostou i nadále, průměrné srážkové úhrny v Praze stejně jako v celých Čechách ve stejném období klesají. Současně klesají střední průtoky vody ve Vltavě v Praze a v Labi v Děčíně. Tento pokles je o něco méně výrazný než pokles srážkových úhrnů. To znamená, že podíl vody z atmosférických srážek, která z našeho území odtéká, mírně roste a tedy relativně menší podíl zde zůstává. Tento trend je výraznější v létě než v jiných obdobích. Rostoucí podíl vody, která z našeho území odtéká, je dán klesající schopností půdy zadržovat vodu.

  Whereas mean air temperatures have increased during the 20th century, though supplemented by considerable fluctuations, and increase further, mean precipitation totals in Prague as well as in the whole Bohemia during the same period slightly decrease. At the same time also mean annual flows in Vltava in Prague and in Labe in Děčín decrease. This decrease is a little less rapid than the decrease of precipitation totals. This fact means that the part of water from atmospheric precipitation which flows way from our territory slowly increases and relatively smaller part remains. This trend appears in summer more than in other seasons. The increasing portion of water which flows away from our territory is caused by the decreasing ability of soil to absorb the water.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192744