Počet záznamů: 1

Etymologický slovník jazyka staroslověnského 15. Sr7d6ce - s6

 1. 1.
  0353471 - UJC-A 2011 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
  Bičan, Aleš - Boček, Vít - Havlová, Eva - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Šarapatková, Žofie - Šefčík, Ondřej - Valčáková, Pavla - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
  Etymologický slovník jazyka staroslověnského 15. Sr7d6ce - s6.
  [Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 15. Sr7d6ce - s6.]
  Brno: Tribun EU, 2010. 64 s. ISBN 978-80-7399-198-2
  Grant CEP: GA ČR GA405/07/1092; GA ČR GAP406/10/1346; GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic languagedictionary
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  První etymologický slovník staroslověnštiny navazuje na tradice monumentálního slovníku Lexicon linguae Palaeoslovenicae co do velikosti, struktury a rozsahu slovní zásoby. 15. sešit obsahuje hesla sr7d6ce – s6.

  The first etymological dictionary of the Old Church Slavonic follows the tradition of the monumental Lexicon linguae Palaeoslovenicae in size, lay-out and the extent of the vocabulary. The 15th fascicle contains entries sr7d6ce – s6.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192716