Počet záznamů: 1

Ke středověké recepci řeckých mýtů o vzniku souhvězdí. Traktát o uspořádání stálic v rkp. Praha, NK XXVI A 3

 1. 1.
  0353340 - USD-C 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hadravová, Alena
  Ke středověké recepci řeckých mýtů o vzniku souhvězdí. Traktát o uspořádání stálic v rkp. Praha, NK XXVI A 3.
  [To the medieval reception of the Greek myths on the origin of constellations. The treatise De signis in the ms. Prague, Nat. Libr. XXVI A 3.]
  Studie o rukopisech. Roč. 39, prosinec (2010), s. 231-254 ISSN 0585-5691
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: history of astronomy * medieval manuscripts * Michael Scot
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Práce přináší částečnou edici rukopisu Praha, NK XXVI A 3 z roku 1405 o vzniku souhvězdí. Rkp. je verzí traktátu Michaela Scota z doby kolem roku 1220, jehož kritická edice byla vydána v r. 2009. Text vykazuje vztah k Hyginovu dílu De astronomia (1. stol. n. l.), založeném na znalosti Eratosthenovy a Arátovy práce.

  A partial edition of the ms. Prague, Nat. Libr. XXVI A 3 from the year 1405, dealing with the myths on the origin of constellations. The ms. is one of the versions of the treatise De signis by Michael Scotus from about 1220 (the critical edition was published in 2009). The text is influenced by Hyginus´s work De astronomia (1st cent.), based on Eratosthenes and Aratos.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192614