Počet záznamů: 1

Nejistá sezona: spravování doktorského studia a ustavování počátku akademické dráhy

 1. 1.
  0353324 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Červinková, Alice
  Nejistá sezona: spravování doktorského studia a ustavování počátku akademické dráhy.
  [Precarious season: Managing PhD programme and enacting the early stage of academic career.]
  Biograf. Roč. 16, č. 51 (2010), s. 3-28 ISSN 1211-5770
  Grant CEP: GA AV ČR KJB700280907
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: mobility * postdocs * gender
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://www.biograf.org/clanky/members/clanek.php?clanek=v5101

  Cílem textu je zachycení některých aspektů proměňujícího se akademického prostředí v České republice. Studie je založena na kvalitativním výzkumu, který byl proveden na sociálněvědné fakultě jedné z českých universit. Text je zaměřený na doktorský studijní program, který chápe jako počáteční fázi akademické dráhy a zároveň se text se soustředí na to, jak je doktorský program integrovaný do akademického provozu zkoumané instituce a její organizace v širším rámci transformace českého vysokého školství.

  The aim of this text is to capture some aspects of changing academic environment in the Czech Republic. The study is based on qualitative research done at a faculty of social sciences at one Czech university. Specifically, it is concerned with the doctoral study programme as a part of academic career of early stage researchers, while at the same time focusing on how the PhD programme is integrated into the academic traffic of the researched institution and its organization within the broader frame of the transformation of Czech higher education.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192602