Počet záznamů: 1

Možnosti přípravy makromolekulárních antidegradantů pro polymery

 1. 1.
  0353297 - UMCH-V 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Podešva, Jiří - Kovářová, Jana
  Možnosti přípravy makromolekulárních antidegradantů pro polymery.
  [Preparation of macromolecular antidegradants for application in polymers.]
  Chemické listy. Roč. 104, č. 11 (2010), s. 1034-1039 ISSN 0009-2770
  Grant CEP: GA MPO FR-TI2/338
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: macromolecular antidegradants * stabilizers * antioxidants
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 0.620, rok: 2010
  http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2010_11_1034-1039.pdf http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2010_11_1034-1039.pdf

  Makromolekulární antidegradanty jsou běžné antioxidanty, UV-stabilizátory nebo jiné chránící sloučeniny, připojené kovalentními vazbami k polymerním řetězcům. Podobně jako jejich nízkomolekulární analogy (prekurzory), i ony chrání polymerní materiály proti nežádoucím změnám (např. poklesu molární hmotnosti, změně barvy apod.) způsobeným vlivem prostředí (kyslíkem, světlem, UV zářením), ale nevypařují se a nemohou být extrahovány nebo vymyty z polymerů. V současné době se tato polymerní aditiva objevují v publikacích, patentech a technologických studiích častěji než dříve. Tento přehled popisuje vybrané syntézy makromolekulárních antidegradantů

  Macromolecular antidegradants are common antioxidants, UV-stabilizers or other protective compounds attached to polymer chains by covalent bonds. Similarly as their low-molar-mass analogs (precursors), they protect polymer materials against undesirable changes (e g, decrease of molar mass, change of color etc) due to ambient conditions (oxygen, light, UV radiation) but they do not evaporate and cannot be extracted or washed out from polymers. At present, these polymeric additives appear in publications, patents and technological studies more frequently than previously The review describes selected syntheses of macromolecular antidegradants.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192581