Počet záznamů: 1

Platónova analýza problému vědění

 1. 1.
  0353266 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Chvatík, Ivan
  Platónova analýza problému vědění.
  [Plato's analysis of the problem of knowledge.]
  Marginálie 2010. Praha: Spolek českých bibliofilů, 2010 - (Erhart, G.), s. 243-263. ISBN 978-80-904135-1-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Plato * dialogue Theaitetus
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Autor se snaží vyzkoumat, jaké je vlastní sdělení Platónova dialogu Theaitétos. Vykládá Sókratovo babické umění jako alegorii platonské dialektiky; vysvětluje hermeneutický charakter dialogu; popisuje strukturu geneze poznatků; ukazuje, že údajné vyvrácení Protagorovy teze "homo – mensura" je vlastně jejím potvrzením; a předvádí, že vědění ve vlastním, silném smyslu je možné pouze v matematice.

  The paper examines what is the message of Plato's dialogue Theaitetus. It interprets the Socrates' midwifery as an allegory of Platonic dialectic; explains the hermeneutic character of the dialogue; depicts the structure of the genesis of knowledge argues that the refutation of Protagoras' thesis "homo – mensura" turns out to be its endorsement; and shows that knowledge proper is possible only in mathematics.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192558