Počet záznamů: 1

Společné místo

 1. 1.
  0353263 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Matoušek, Alexander
  Společné místo.
  [The common place.]
  Spor o přirozený svět. Praha: Filosofia, 2010 - (Velický, B.; Trlifajová, K.; Kouba, P.), s. 137-148. ISBN 978-80-7007-317-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: "natural world" * common place
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Svět jako společné místo našich životů je zkušeností nevyčerpatelný. Vztahem k společně sdílenému světu se formuje individualita svébytné osobnosti ve své svobodě.

  The world as the common place of our lives is unfathomable. In relation to the commonly shared world, the individuality of the selfstanding personality is formed in its freedom.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192556