Počet záznamů: 1

Aplikace teorie fyzikální podobnosti ve výpočtovém programu pro návrh vodních turbín

 1. 1.
  0353249 - GFU-E 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Polák, M. - Polák, Václav
  Aplikace teorie fyzikální podobnosti ve výpočtovém programu pro návrh vodních turbín.
  [Application of the theory of physical similarity in calculation program for water turbine design.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 55, č. 10 (2010), s. 281-284 ISSN 0447-6441
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: theory of physical similarity * specific speed * turbine design
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  Pro efektivní využití vodní energie, coby obnovitelného zdroje, je nezbytnou podmínkou správně navržená turbína. Užitečným nástrojem při řešení této problematiky je teorie fyzikální podobnosti hydraulických strojů. Její aplikace ve výpočtovém modelu umožňuje pomocí tzv. měrných otáček dostupným způsobem získat informace o typu a rozměrech turbíny pro navrhované vodní dílo. Z porovnání vysledků modelu s již realizovaným řešením (zde hydroelektrárna Slapy na Vltavě) vyplývá, že programem vypočtené hodnoty se od skutečných neliší více než o 10%.

  Correctly designed turbine is a necessary condition for efficient usage of water energy as a renewable resource. In solving this issue, the Theory of Physical Similarity of Hydraulic Machines is a useful tool. Its application in calculation model allows in approachable way by means of so-called specific speed to gain information on type and size of turbine for proposed hydropower plant. It is apparent from comparison of model outcomes and already realized solution (in this case hydropower plant Slapy on river Vltava) that the calculated values do not differ from the real ones more than by 10 %.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192544