Počet záznamů: 1

Hlavní centra německých právních elit a jejich vývoj 1918-1938

 1. 1.
  0353225 - MSUA-W 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Míšková, Alena
  Hlavní centra německých právních elit a jejich vývoj 1918-1938.
  [Main centers of German legal elites and their development in 1918-1938.]
  Československé právo a právní věda v meziválečném období 1918-1938 a její místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010 - (Malý, K.; Soukup, L.), s. 111-125. ISBN 978-80-246-1718-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: German University, Prague * legal history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie se věnuje nejvýznamnějším centrům právní vědy německých odborníků v Československu. Mapuje nejen universitní vědu, ale i profesní spolky a právnické sjezdy.

  The papers is devoted to the most important centers of jurisprudence of German specialists in Czechoslovakia. It maps not only jurisprudence at university but also vocational associations and legal congresses.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192529