Počet záznamů: 1

Experimentální a numerické modelování proudění kapaliny s odtržením

 1. 1.
  0353089 - UT-L 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Zubík, P. - Šulc, J. - Příhoda, Jaromír - Sedlář, M.
  Experimentální a numerické modelování proudění kapaliny s odtržením.
  [Experimental and numerical modelling of liquid flow with separation.]
  9th conference on Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow (ES 2010). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, s. 227-234. ISBN 978-80-7043-912-8.
  [Conference on Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow - ES 2010 /9./. Plzeň (CZ), 17.06.2010-18.06.2010]
  Grant CEP: GA ČR GA103/09/0977
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: separated flow * numerical simulation * optical measuring methods
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  Příspěvek se zabývá experimentálním a numerickým modelováním tlakového, podkritického a nadkritického turbulentního proudění s rozsáhlým odtržením vlivem náhlého rozšíření průřezu (obtékání šikmého schodu). Experimenty byly provedeny ve vodním kanálu s průřezem 200x200 mm pomocí PIV a LDA měřicí techniky. Pro numerickou simulaci byla použita VOF metoda a komerční sotfware ANSYS CFX-12.0. Numerické výsledky byly porovnány s experimentálními daty.

  The contribution deals with the experimental and numerical modelling of turbulent pressure, subcritical and supercritical flow with massive separation due to sudden expansion of the cross section (flow over an inclined step). Experiments were carried out in the water channel with the cross-section 200x200 mm by means of PIV and LDA measuring methods. Numerical simulation was carried out using the VOF (Volume-of-Fluid) method by means of the commercial software ANSYS CFX-12.0. Numerical results were compared with experimental data.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192430