Počet záznamů: 1

Imobilizace těžkých kovů z popelovin ze spalovny komunálních odpadů

 1. 1.
  0353087 - UCHP-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Tošnarová, Markéta - Zychová, Markéta - Keppert, M. - Punčochář, Miroslav
  Imobilizace těžkých kovů z popelovin ze spalovny komunálních odpadů.
  [Immobilization of Heavy Metals from Municipal Solid Waste Incineration Plant Solid Residuals.]
  Paliva. Roč. 2, č. 5 (2010), s. 113-118 ISSN 1804-2058
  Grant CEP: GA MŠk 2B08048
  Grant ostatní:MF NF(CZ) A/CZ0046/1/0027
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: heavy metals * immobilization * municipal solid waste
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  http://paliva.vscht.cz/data/clanky/30_imobilizace_tezkych_kovu_z_popelovin_ze_spalovny_komunalnich_odpadu.pdf http://paliva.vscht.cz/data/clanky/30_imobilizace_tezkych_kovu_z_popelovin_ze_spalovny_komunalnich_odpadu.pdf

  Článek se zabývá problematikou využití popelovin vznikajících spalováním tuhého komunálního odpadu s důrazem na imobilizaci těžkých kovů. V článku jsou shrnuty a diskutovány význačné fyzikálně-chemické charakteristiky sledovaných frakcí popelovin s ohledem na použití ve stavebnictví, stanoveny a porovnány vyluhovatelnosti vybraných těžkých kovů ze surových popelovin a ze solidifikátů s 3% a 10% přídavkem popeloviny s limity uvedenými v evropské legislativě.

  The article deals with utilization of solid residuals from municipal solid waste incineration with the em-phasis on heavy metals immobilization. Important physico-chemical characteristics of monitored ash fractions are summarized and discussed with respect to application in construction industry. Leachability of heavy metals from the solid residuals and from the solidificates with the addition of solid residuals was analyzed and the results were compared with limits from European legislation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192429