Počet záznamů: 1

Vrchlický - Sova - Březina. Kontexty Eisnerovy první knihy překladů

 1. 1.
  0353040 - MSUA-W 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kostrbová, Lucie
  Vrchlický - Sova - Březina. Kontexty Eisnerovy první knihy překladů.
  [Vrchlický - Sova - Březina. The Contexts of the First Translations by Paul Eisner.]
  Na rozhraní kultur. Případ Paul/Pavel Eisner. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2009 - (Dudková, V.; Kaiserová, K.; Petrbok, V.; Koletzsch, I.; Kuklová, M.; Wögerbauer, M.), s. 53-68. ISBN 978-80-7414-172-0.
  [Na rozhraní kultur. Případ Paul/Pavel Eisner. Ústí nad Labem (CZ), 03.11.2008-05.11.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Czech and German literature * Eisner, Pavel * translation
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie zkoumá Eisnerovy válečné překlady (1917) jako určitou interpretaci české moderní lyriky, ovlivněnou jak českou a německou literární kritikou a vědou, tak předchozími překlady a myšlenkami Hugo von Hofmannsthala.

  The paper examines wartime translations (1917) by Paul Eisner as certain interpretation of Czech modern poetry, effected by Czech and German literary criticism as well as by previous translations and the ideas of Hugo von Hofmannsthal.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192390