Počet záznamů: 1

Příprava a vlastnosti TiO2 nanočástic a jejich kompositů

 1. 1.
  0353031 - UFCH-W 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Paušová, Š. - Mailhot, G. - Prevot, V. - Krýsa, J. - Jirkovský, Jaromír
  Příprava a vlastnosti TiO2 nanočástic a jejich kompositů.
  [Preparation and properties of TiO2 nanoparticles and their composites.]
  Sborník příspěvků. Nanomateriály a fotokatalýza. 4. Seminář výzkumného centra NANOPIN. Praha: VŠCHT Praha, 2010 - (Krýsa, J.; Klusoň, P.), s. 19-21. ISBN 978-80-7080-759-0.
  [Seminář výzkumného centra NANOPIN. Nanomateriály a fotokatalýza /4./. Telč (CZ), 06.09.2010-09.09.2010]
  Grant CEP: GA MŠk 1M0577
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: nanoparticles * TiO2
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  Tato práce v první části popisuje chování TiO2 nanočástic ve vodném roztoku. Druhá část práce je zaměřena na přípravu nových nanokompozitů na bázi nanočástic TiO2 nanesených na anorganickém podkladu tvořeném z vícevrstevnatých hydroxidů (LDH).

  This paper first describes the behavior of TiO2 nanoparticles in aqueous solution. The second part focuses on the preparation of new nanocomposites based on TiO2 nanoparticles deposited on the inorganic substrate made of multilayer hydroxides (LDH).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192382