Počet záznamů: 1

Degradace organických polutantů ve vodném prostředí fotoindukovaná komplexem Fe(III)CIT: vliv TiO2

 1. 1.
  0353023 - UFCH-W 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kolář, Michal - Mailhot, G. - Jirkovský, Jaromír - Bolte, M. - Krýsa, J.
  Degradace organických polutantů ve vodném prostředí fotoindukovaná komplexem Fe(III)CIT: vliv TiO2.
  [Degradation of organic pollutants in aqueous photoinduced complex Fe (III) CIT: influence of TiO2.]
  Sborník příspěvků. Nanomateriály a fotokatalýza. Praha: VŠCHT Praha, 2009 - (Krýsa, J.; Klusoň, P.), s. 23-25. ISBN 978-80-7080-717-0.
  [Seminář výzkumného centra NANOPIN. Nanomateriály a fotokatalýza /3./. Hnanice (CZ), 08.06.2009-11.06.2009]
  Grant CEP: GA MŠk 1M0577
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: Fe(III)CIT * TiO2
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  Tato práce se věnuje studiu komplexu trojmocného železa s citrátovými ionty a jeho účinku na fotodegradaci modelového polutantu, monuronu.

  This work has been to study the complex of trivalent iron with citrate ions and its effect on the photodegradation of model pollutant, monuron.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192375