Počet záznamů: 1

Archeobotanické nálezy pěstovaných rostlin v pravěku České republiky

 1. 1.
  0352858 - ARU-G 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kočár, P. - Dreslerová, Dagmar
  Archeobotanické nálezy pěstovaných rostlin v pravěku České republiky.
  [Archaeobotanical finds of cultivated plants in the prehistory of the Czech Republic.]
  Památky archeologické. Roč. 101, - (2010), s. 203-242 ISSN 0031-0506
  Grant CEP: GA AV ČR IAAX00020701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: botanical macroremains * cultivated crops * prehistoric agriculture * Czech Republic
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Práce představuje dosavadní výsledky téměř osmdesátileté tradice archeobotanického určování rostlinných makrozbytků v archeologických kontextech v České republice. Starší, více či méně náhodné nálezy jsou doplněny výsledky bádání z posledního desetiletí. Chronologický vývoj pěstování obilnin, luštěnin a technických plodin je srovnán s poznatky z okolních středoevropských států. Je nastíněn pravděpodobný vývoj způsobů obdělávání a využívání orné půdy a porovnán se znalostmi založenými na jiných typech archeologických pramenů.

  This study deals with the results of almost eighty years of archaeobotanical determination of plant macro remains from prehistoric archaeological contexts in the Czech Republic. The early, more or less accidental finds are supplemented and reviewed with the results from the last decade. The introduction presents basic ecological requirements of individual plants and methodological problems of their determination. Chronological development of cultivating cereals, legumes and technical plants is compared with the knowledge from surrounding central European countries. A probable development of the cultivation and use of arable land is outlined and compared with the knowledge based on other types of archaeological evidence. The study includes a list of prehistoric archaeological sites with archaeobotanic analysis pursued.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192262