Počet záznamů: 1

Nové syntetické peptidy a jejich použití

 1. 1.
  0352814 - UOCHB-X 2011 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Čeřovský, Václav - Slaninová, Jiřina - Fučík, Vladimír - Bednárová, Lucie - Votruba, Ivan - Borovičková, Lenka - Turánek, J.
  Nové syntetické peptidy a jejich použití.
  [Novel synthetic peptides and use thereof.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Vlastník: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. , Brno. Datum udělení patentu: 17.03.2010. Číslo patentu: 301595
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: peptide analogs
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301595.pdf http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301595.pdf

  Popsány jsou nové syntetické analogy peptidu melectinu, původně izolovaného z jedových váčků samotářských včel Melecta albifrons, připravené obměnou jeho strukturních jednotek aminokyselinou kódovanou, aminokyselinu nekódovanou nebo aminokyselinu v D-konfiguraci. Tyto látky vykazují antimikrobiální, antivirální, protiplísňovou, antiparazitickou a protirakovinnou aktivitu a jsou tedy vhodné pro výrobu léčiva k léčbě mikrobiálních, virových, parazitických a plísňových onemocnění a pro léčení rakovin.

  In the present invention, there are described novel synthetic analogs of melectin peptide being originally isolated from poison sac of solitary bees Melecta albifrons, prepared by modification of its structural units by a coded amino acid, a non-coded amino acid or by an amino acid in D-configuration. These substances exhibit antimicrobial, antiviral, antifungal, antiparasitic and antineoplastic activity and are therefore suitable for preparing a medicament intended for the treatment of microbial, viral, parasitic and fungal diseases as well as for the treatment of cancers.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192235