Počet záznamů: 1

Peptid, způsob jeho přípravy a jeho použití

 1. 1.
  0352810 - UOCHB-X 2011 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Čeřovský, Václav - Voburka, Zdeněk - Fučík, Vladimír - Bednárová, Lucie - Kolář, M. - Hajdúch, M. - Slaninová, Jiřina - Hovorka, Oldřich - Cvačka, Josef - Turánek, J.
  Peptid, způsob jeho přípravy a jeho použití.
  [Peptide, process for its preparation and use.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Vlastník: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno - Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc. Datum udělení patentu: 24.05.2010. Číslo patentu: 301822
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: peptide synthesis * antimicrobial peptide * bee venom
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301822.pdf http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301822.pdf

  Řešení se týká peptidu, izolovaného z jedových váčků samotářských včel Melecta albifrons, který má vzorec H-Gly-Phe-Leu-Ser-Ile-Leu-Lys-Lys-Val-Leu-Pro-Lys-Val-Met-Ala-His-Met-Lys-NH2 (I), způsobů jeho přípravy a jeho použití pro výrobu léčiva pro léčení mikrobiálních, virových a plísňových onemocnění a pro léčení rakovin.

  The present invention relates to a peptide of the general formula H-Gly-Phe-Leu-Ser-Ile-Leu-Lys-Lys-Val-Leu-Pro-Lys-Val-Met-Ala-His-Met-Lys-NHi2 (I), processes for its preparation and use for preparing a medicament intended for the treatment of microbial, viral and fungal diseases as well as for treating various types of cancer.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192232