Počet záznamů: 1

Syntetické peptidy a jejich použití

 1. 1.
  0352804 - UOCHB-X 2011 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Čeřovský, Václav - Slaninová, Jiřina - Fučík, Vladimír - Bednárová, Lucie - Votruba, Ivan - Borovičková, Lenka - Turánek, J.
  Syntetické peptidy a jejich použití.
  [Synthetic peptides and their use.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Vlastník: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 07.05.2010. Číslo patentu: 301774
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: peptide analogs
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301774.pdf http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301774.pdf

  Popsány jsou nové syntetické analogy peptidu lasioglossinu III, původně izolovaného z jedových váčků divokých včel Lasioglossum laticeps, připravené obměnou jeho strukturních jednotek aminokyselinou kódovanou, aminokyselinu nekódovanou nebo aminokyselinou v D-konfiguraci. Tyto látky vykazují antimikrobiální, antivirální, protiplísňovou, antiparazitickou a protirakovinnou aktivitu a jsou tedy vhodné pro výrobu léčiva k léčbě mikrobiálních, virových, parazitických, plísňových a nádorových onemocnění.

  In the present invention, there are described novel synthetic analogs of lasioglossin III peptide being originally isolated from poison sacs of solitary bees Lasioglossum laticeps, prepared by modification of its structural units by a coded amino acid, a non-coded amino acid or by an amino acid in D-configuration. These substances exhibit antimicrobial, antiviral, antifungal, antiparasitic and antineoplastic activity and are therefore suitable for preparing a medicament intended for the treatment of microbial, viral, parasitic and fungal diseases as well as for the treatment of tumorous diseases.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192227