Počet záznamů: 1

Populační specifika pohlavního dimorfismu antropometrických znaků a určení pohlaví u koster z kláštera minoritů v Mostě

 1. 1.
  0352787 - ARU-G 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Černý, Viktor - Stránská, Petra
  Populační specifika pohlavního dimorfismu antropometrických znaků a určení pohlaví u koster z kláštera minoritů v Mostě.
  [Population particularities of sexual dimorphism of anthropometric traits and sex determination in skeletons from the Most Minorite monastery.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 62, č. 3 (2010), s. 469-479 ISSN 0323-1267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Minorites * Late Middle Age * physical anthropology * sex determination * iterative approach
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Článek pojednává o určení pohlaví koster nalezených v minoritském klášteře v Mostě datovaných do pozdního středověku. Ke zjištění toho, zda byly v klášteře pohřbívány i ženy, byl aplikován iterativní postup určení pohlaví. Sestává z primárního určení pohlaví podle pánve a sekundární diagnózy extrapelvických znaků s výpočtem pravděpodobností, s jakými je kostra přiřaditelná k primárně určené (referenční) skupině mužů či naopak žen. V souboru jsme detekovali podobné zastoupení koster obou pohlaví.

  The article deals with sex determination of skeletons unearthed in Most Minorite monastery dated to Late Medieval times. An iterative approach in sex determination was applied to state whether females were buried in monastery as well. It consists of a primary diagnosis based on pelvic-bone and a secondary diagnosis based on extra-pelvic measurements with a calculation of posterior probabilities with which each skeleton is attributed to the reference (primary diagnosed) sample. We can state that the collection of human bones contains a similar proportion of male and female remains.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192213